گزارش یک مورد کم کاری تیرويید درمان شده در طب ایرانی

 1. درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 2. بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 3.  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 4. 30/9/95:
 5. CBC diff:
 6. T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 7. با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 8. در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 9. پرهیزات:
 10. پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 11. مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 12. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 1. بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 2.  95/11/23
 3. T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 4. در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 5. بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 6. T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 7. با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 8. بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 9. 23/6/96
 10.       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 11. آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 12. T4:               TSH:                  AntiTPO:
 13. با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
 14. درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 15. بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 16.  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 17. 30/9/95:
 18. CBC diff:
 19. T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 20. با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 21. در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 22. پرهیزات:
 • پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 • مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 1. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 1. بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 2.  95/11/23
 3. T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 4. در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 5. بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 6. T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 7. با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 8. بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 9. 23/6/96
 10.       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 11. آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 12. T4:               TSH:                  AntiTPO:
 13. با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
 14. درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 15. بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 16.  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 17. 30/9/95:
 18. CBC diff:
 19. T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 20. با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 21. در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 22. پرهیزات:
 • پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 • مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 1. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 1. بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 2.  95/11/23
 3. T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 4. در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 5. بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 6. T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 7. با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 8. بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 9. 23/6/96
 10.       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 11. آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 12. T4:               TSH:                  AntiTPO:
 13. با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
 14. درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 15. بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 16.  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 17. 30/9/95:
 18. CBC diff:
 19. T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 20. با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 21. در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 22. پرهیزات:
 • پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 • مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 1. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 • بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 •  95/11/23
 • T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 • در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 • بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 • T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 • با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 • بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 • 23/6/96
 •       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 • آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 • T4:               TSH:                  AntiTPO:
 • با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
 • درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 • بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 •  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 • 30/9/95:
 • CBC diff:
 • T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 • با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 • در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 • پرهیزات:
 • پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 • مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 1. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 1. بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 2.  95/11/23
 3. T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 4. در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 5. بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 6. T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 7. با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 8. بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 9. 23/6/96
 10.       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 11. آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 12. T4:               TSH:                  AntiTPO:
 13. با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
 14. درمان کم کاری تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) با طب ایرانی
 15. بیمار خانم 36 ساله ای بود كه در تاریخ8/10/95 با شكایت بی حالی و خستگی به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نموده بود. وی از افزایش وزن علیرغم کاهش اشتها شاکی بوده و تحمل سرما را نداشت. سایر علایم ذکر شده توسط بیمار عبارت بود از: یبوست، آبریزش از دهان هنگام خواب، نفخ و ترش کردن معده، وجود خلط پشت حلق گاهگاهی و ضعف حافظه. بیمار اظهار می داشت که این علایم از حدود یک سال قبل به صورت خفیف شروع شده و تا زمان مراجعه به تدریج شدت یافته است. علایم وی در فصول سرد سال تشدید و در فصول گرم سال تا حدودی تخفیف می یافت. در معاینه بیمار چاق به نظر می رسید و حرکات نسبتا کند و همراه با سستی داشت. پوست بدن بیمار در لمس سرد و کمی مرطوب بوده و رنگ پوست مایل به سفیدی بود. بیمار سابقه بیماری خاصی را ذکر نمی کرد و داروی خاصی مصرف نمی نمود. عادت ماهانه بیمار نیز طبیعی و منظم بود.
 16.  بیمار قبل از مراجعه به درمانگاه طب ایرانی، توسط پزشک طب رایج ویزیت شده و آزمایشاتی به این شرح برای وی درخواست شده بود:
 17. 30/9/95:
 18. CBC diff:
 19. T4:             TSH:9.6                      AntiTPO:595.4
 20. با توجه به نتایج آزمایشات فوق، برای بیمار تشخیص تیروئیدیت هاشیموتو داده شده و قرص لووتیروکسین تجویز شده بود که بیمار مصرف ننموده و به درمانگاه طب ایرانی مراجعه نمود.
 21. در مراجعه نخست برای بیمار تدابیر و داروهای زیر تجویز شد:
 22. پرهیزات:
 • پرهیز از مصرف مواد غذایی و نوشیدنی های با مزاج سرد (مخصوصا سرد و تر) مانند ماست، دوغ، خیار، کاهو و ...
 • مصرف غذاها و نوشیدنی های با مزاج گرم (مخصوصا گرم و خشک) مانند اضافه کردن ادویه جاتی مانند زیره و زعفران به غذاها، نوشیدن آب و عسل به جای آب، اضافه کردن بادام درختی به رژیم غذایی
 1. توصیه ها:
 • رعایت تدابیر خوردن و نوشیدن اعم از پرهیز از مصرف نوشیدنی ها و مخلفات همراه با غذا، پرهیز از خواب بلافاصله بعد از غذا، خوب جویدن و آرام غذا خوردن و ...
 • پیاده روی روزانه 30 دقیقه
 1. داروهای خوراکی:
 • گل قند عسلی 1 قاشق غذاخوری + عرق رازیانه (نصف لیوان داغ شده ) صبح ناشتا
 • قرص بلغم روزی 3 عدد بعد از غذا
 • حب افتیمونی یك عدد بعد از غذا
 1. داروهای موضعی:
 • روغن مالی گردن (روی تیرویید با مخلوط روغن كنجد و سیاهدانه روزی 3 تا 4 بار )
 1. اعمال یداوی:
 • یک ماه بعد از شروع تدابیر و داروها، زالودرمانی ناحیه تیروئید 2 مرتبه به فاصله 20 روز از یکدیگر.
 1. بیمار یک ماه بعد از شروع داروها و تدابیر و یک مرتبه زالودرمانی مراجعه نمود و اظهار داشت کهعلایم بیماری کمتر شده است. آزمایشات از این قرار بود:
 2.  95/11/23
 3. T4:            TSH: 3.9          AntiTPO: 82
 4. در جلسه دوم ویزیت توصیه به ادامه درمان و تکمیل دوره زالودرمانی شد.
 5. بیمار در تاریخ 20/1/96 جهت ویزیت سوم مراجعه نمود در حالی که علایم بیماری تقریبا به طور کامل برطرف شده و نتایج آزمایشات بدین شرح بود:
 6. T4:                  TSH:                     AntiTPO:
 7. با توجه به نتایج آزمایشات به بیمار توصیه شد که داروها را به تدریج کاسته و تا 2 ماه آینده آنها را قطع نماید.
 8. بیمار برای ویزیت مجدد در تاریخ 28/6/96 مراجعه نمود. وی اظهار داشت که داروها را به تدریج تا خرداد ماه 96 قطع نموده و در 3 ماه گذشته دارویی مصرف ننموده است. علایم بیمار کاملا برطرف شده و نتایج آزمایشات به این شرح بود:
 9. 23/6/96
 10.       T4: 9.1    TSH: 4.5      Anti TPO: 43.76
 11. آخرین مراجعه بیمار در تاریخ بود که بیمار شکایت خاصی نداشت و اثری از علایم بیماری در وی قابل مشاهده نبود. آزمایشات وی نیز به این شرح بود:
 12. T4:               TSH:                  AntiTPO:
 13. با توجه به بهبود چشمگیر علایم و آزمایشات به بیمار توصیه شد که هر 6 ماه یکبار جهت بررسی مجدد مراجعه نماید.
نوشتن دیدگاه


نماد اعتماد الکترونیکی

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌ باشند و فعالیت‌ های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده توسط سایت با مجوز نشر از صاحب امتیاز اثر می باشد.

خبرنامه