باسلام وخسته نباشىد دخترى نوزده ساله ومتاهل هستم که دچاررىزش مووابروشدىدشده ام به طورى که موهام نصف شده وابروم روزبه روز خالى ترومى خواره ودرنمىاد.سه ماه قبل متخصص پوست ومورفتم باانجام آزماىش گفت فقرآهن کىست تخمدانى دارى هورمون مردانت بالاست گفت باىد نه ماه تحت درمان باشى وگرنه همه موهاتوازدست مب دهى دوماه اول آهن وچند محلول براى سرم تجوىز کردآهن بدنم بال فت ولى پحلولاباعث خارش ورىزش بىشترشدماه سوم داروبراى هورمونوکىست دادم ولى تاثىرى رومووابرونداشت توروخداکمکم کنىدبه خاطراىن مشکل دچاراافسردگى شده ام مى خوام بچه دارم بشم ولى با اىن شراىط نمى شه خواهش مى کنم کمکم کنىد زندگىم داره خراب مى شه.ک

با سلام

لطفا فرم شرح حال بیماری که شرحش در قسمت درباره ما سایت وجود دارد را پر کرده و برای ما اسال کنید.

نماد اعتماد الکترونیکی

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌ باشند و فعالیت‌ های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده توسط سایت با مجوز نشر از صاحب امتیاز اثر می باشد.

خبرنامه